EL & STYRSYSTEM

Vi brinner för att sänka uppvärmnings- och energikostnader.

Då detta är ett område som i hög grad kan påverka dina driftkostnader, och som alltmer visar sig avgörande för arbetsprestationen på arbetsplatser, skolor med mera, har vi byggt upp en egen specialavdelning för detta. Här kan vi med egna handplockade elektriker erbjuda dig fullständiga lösningar inom el- och styrteknik.

Hur vet man att energin används där den behövs och inte till att exempelvis värma lokaler som ingen vistas i?

Vi erbjuder smarta styrsystem (vi kan alla ledande fabrikat) som tillåter dig att behovsstyra såväl ventilation som värme och kyla. Det är inte ovanligt att fastighetsägaren här kan göra besparingar på 10-30 procent. Vi kan hjälpa dig med övervakning lokalt liksom på distans.

En ytterligare fördel med ett smart styrsystem är att du i tid kan få besked om något problem uppstår i något av dina delsystem.

Vårt erbjudande är komplett. Vi kan kartlägga dina behov och hjälpa dig hela vägen från projektering och konstruktion till nyinstallation, analys och driftoptimering – för såväl mindre ytor som i stora industrilokaler.

Du har oss vid din sida.

Hur mycket kan jag spara?

Samtliga nedanstående åtgärder har konstaterats vara mycket lönsamma långsiktigt!

  • Tidsstyrning av fläktar kan spara 10-80 procent av energin för fläktar samt uppvärmning av tilluft.
  • Genom installation av värmeåtervinning kan man spara in 50-90 procent av energin för fläktar samt uppvärmning av tilluften.
  • Behovsanpassad ventilation kan ge besparingar på 10-80 procent.
  • Till- och frånluftssystem. Sänkning av temperaturen på luften till rummen kan minska den energi som går åt till att värma tilluften med 10-30 procent.
  • Anpassning av luftflöden till årstiden kan spara 10-30 procent av energin till fläktar.
  • Flödeskontroll möjliggör en besparing på 10-30 procent.