KVARTERET SVÄRDFISKEN, STOCKHOLM

Friskt vågat.

När Savills Förvaltning AB upphandlade ett energiprojekt som innefattade renovering av ventilation och styr- och reglersystem i kvarteret Svärdfisken 13 i Stockholm city, fick vi ansvaret för ventilationen. Det var ett anmärkningsvärt projekt så tillvida att beställaren i sin förfrågan ville ha svar på hur mycket energi fastigheten skulle förbruka efter renoveringen, snarare än vilken procentuell energibesparing som skulle uppnås.

Vi kommer att svara för driften under den femårsperiod som energiåtagandet sträcker sig.

Bland våra insatser i fastigheten ingick bland annat byte till mer energibesparande ventilationsaggregat, bättre värmeåtervinning och energieffektivare kyla genom så kallad fri-kyla, vilket i praktiken innebär gratis kyla under vår och höst via ventilationens luftintag.