INSTALLATION

Detaljerna gör helheten.

Oavsett om du föredrar en totalentreprenad eller en annan entreprenadform, står kvaliteten i centrum för våra installationer. Vi utför löpande egenkontroller där vi bland annat ser över att produkterna monterats som de ska, att de fungerar som tänkt, att de är rena och att det ser snyggt ut. Sist men inte minst ser vi till att anläggningen går lätt att komma åt för framtida underhåll och service.

Vi är med dig hela vägen genom installationen, från beställning till överlämnande av anläggningen, och vi håller tät kontakt under hela processen. Du får kontroll över kostnader, tidplaner och eventuella frågor som kan uppstå under vårt arbete.

Invent Projekt arbetar ofta med så kallade Förtroendeuppdrag – ett effektivt sätt att spara kostnader genom att tidig i projektet tillvarata allas kompetens. I ett Förtroendeuppdrag utvecklar båda parter projektet tillsammans, vilket säkerställer en ständig och konstruktiv dialog där alla kan fokusera på uppdraget. Behållningen är kortare projekttid, ökad kvalitet och lägre kostnader.

Du blir delaktig och medveten.