PROJEKTERING

Rätt beslut från A till Ö.

Vår prioritet vid projektering är att säkerställa att den anläggning som produceras eller uppgraderas uppfyller uppsatta beställarkrav.

Invent Projekts långa erfarenhet av helhetslösningar i såväl nya som befintliga fastigheter – och i de mest skiftande verksamheter – borgar för att du kan känna dig trygg som beställare.

När du väl har preciserat dina behov och önskemål för installationen, kartlägger vi förutsättningar, regler och annat som kan påverka projekteringen. Därefter tar vi fram lösningar på identifierade problem, presenterar ritningar på våra förslag och sammanställer ett första grovt kostnadsförslag = ditt beslutsunderlag för att bedöma om du vill gå vidare.

Våra medarbetare är väl bekanta med produkterna på marknaden och kan därför alltid föreslå den bäst lämpade lösningen avseende pris, funktion och kvalitet.

Vi kommer att samarbeta aktivt med dig från första kontakt till driftsättning och förvaltning av anläggningen.

Du vet att du använder dina pengar rätt.