SERVICE OCH UNDERHÅLL

Systematisk kostnadseffektivitet.

Regelbunden service på fläktar och aggregat ger lägre driftskostnader och längre livslängd på anläggningen, samtidigt som det minimerar risken för akuta driftstopp. Denna sanning gäller såväl nya som äldre installationer. Vi ger dig tillgång till enstaka service, akutservice och trygga totalavtal.

Våra smidiga serviceavtal är förstahandsvalet för dig som vill säkerställa att service och underhåll görs på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt komponenter. På så sätt vet du att du använder din anläggning maximalt effektivt och undviker onödiga avbrott.

Serviceavtal. En vanlig lösning är att du som kund tecknar serviceavtal där service görs enligt ett förbestämt intervall, på så sätt kan du vara säker på att din anläggning fungerar som tänkt. Det kan handla om två besök årligen, men vi gör självklart servicen utifrån ditt och din anläggnings behov. Därutöver finns vi naturligtvis även till hands för akut felavhjälpning.

En proaktiv och kostnadseffektiv hjälp är våra Klimatutredningar. Vi mäter luftbyteseffektivitet och partikelmängd samt loggar temperatur, fukt, koldioxid och drag. Här ingår också kontroll och filmning av kanaler samt spårgasmätning – allt för att optimera kvaliteten på inomhusluften och undvika energispill.

Du har en bekväm lösning som motverkar obehagliga överraskningar.

Vad görs under Service och Underhåll?

  • Byte av filter.
  • Fläktar och motorer repareras vid behov.
  • Förebyggande kontroller.
  • Översyn och reparation av styr- och övervakningssystem.
  • Värmeväxlare repareras vid behov.
  • Återvinningsbatterier och värmebatterier repareras vid behov.