OVK-BESIKTNING

Ett måste med stora möjligheter.

Genom OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) säkerställer vi att du har rätt klimat och miljö inomhus. Tack vare vår K-behörighet kan vi hjälpa dig oavsett vilken typ av ventilationssystem eller lokal du har.

Vi hjälper dig självklart att åtgärda de eventuella felaktigheter som upptäcks i samband med besiktningen, det kan handla om allt från att rengöra kanaler till att göra mer eller mindre långtgående injusteringar. Ditt besiktningsprotokoll är din bas för planering av fortsatta åtgärder/förbättringar.

Gör en ”För-OVK”. Genom att tidigt upptäcka fel och brister kan du undvika risken att inte få en godkänd OVK. En extra trygghet för dig som vill ha överblick och en chans att spara pengar!

Utöver de lagbundna kontrollerna kan vi dessutom erbjuda en komplett översyn av din energieffektivitet, något vi brukar rekommendera alla som vill påverka sin långsiktiga driftekonomi.

Du kan faktiskt göra ditt godkännande till en besparing.

Vanliga frågor om OVK.

Vem behöver göra OVK?

Alla fastighetsägare är enligt lag skyldiga att utföra OVK i den omfattning och de intervall som gäller respektive fastighet. Gällande lag: SFS 1991:1273 – Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem.

Vilken blir nyttan för mig som fastighetsägare?

Besiktningen visar hur din inomhusmiljö fungerar utifrån hälso-, komfort- och energiperspektiv. Vi överlämnar ett besiktningsprotokoll, intyg om utförd OVK samt förslag på energibesparingar som vi under kontrollen har sett att du kan göra.

Varför välja Invent Projekt Stockholm för min OVK?

 • Vi har bred och gedigen erfarenhet av ventilation.
 • Egen avdelning för styr- och reglerteknik.
 • Våra medarbetare brinner för konstaterad kundnytta.
 • Invent Projekt ligger i frontlinjen inom energieffektivisering.
 • Vi har Riksbehörighet K.
 • Du har möjlighet att välja till Fullständig Energikartläggning.

Vad ingår i OVK-besiktningen?

 • Vi gör en genomgång av din fastighet.
 • Luftflödesmätning.
 • Kontroll av försmutsning av kanalsystemet.
 • Kontroll av att verksamheten stämmer med vad lokalen är gjord för (det kan ha skett ett skifte av hyresgäster och därigenom verksamhet sedan senaste OVK).
 • Dokumentation/protokoll.
 • Vi skickar ett protokoll till Byggnadsnämnden.
 • Du får ett intyg om genomförd OVK.

Vilken hjälp kan jag få vid OVK-anmärkning?

 • Vi åtgärdar anmärkningar från protokollet enligt gällande bestämmelser.
 • Utför rensningsarbeten.
 • Injusterar ventilation (till-/frånluft).
 • Erbjuder kompetent personal inom alla områden som berör OVK.
 • Erbjuder möjlighet att utföra ombesiktning för godkänd OVK.

Vad ingår i en översyn av energieffektivitet?

 • Analys – ta fram vilka områden som ska prioriteras och när.
 • Optimering – drifttider, service, behovsstyrning.
 • Uppgradering med ev byte av komponenter.
 • Systeminstallation – nyinstallation av aggregat, värmepump etc.

K= komplicerad art. N= normal art